Urazy w środowisku pracy nie są niczym nowym ani też niezwykłym. Należy jednak zadbać by ograniczyć ich ilość oraz częstotliwość. Wszystko ze względu na konsekwencje odczuwalne zarówno przez pracodawcę oraz pracownika. Rozwiązaniem są obowiązujące przepisy, szkolenia oraz odzież, która...
Ryzyko w miejscu pracy odnosi się do wszystkiego, co może spowodować straty w postaci uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia mienia, szkód w środowisku lub kombinacji tych aspektów. Odpowiedzialne mogą być za to substancje chemiczne, urządzenia lub metody pracy. Ocena bezpieczeństwa...
Zarabianie w domu przez Internet Chociaż bezrobocie stale maleje, wciąż wiele osób nie może znaleźć pracy. Jest to szczególnie odczuwalne w małych miasteczkach i na wsiach, gdzie brakuje dużych zakładów, które zatrudniłyby większą ilość ludzi. W takiej sytuacji część osób...

Polecane